เข้าสู่เว็บไซต์ 

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 02-337-3428

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดบางพลีหญ่กลาง เขตบริการหมู่ที่ 4, 5,6,8 และ12 ต.บางพลีใหญ่
อนุบาล 2 รับเด็กเกิด พ.ศ.2558 - 16 พฤษภาคม 2559 / อนุบาล 3 รับเด็กเกิด พ.ศ.2557 - 16 พฤษภาคม 2558
รับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กเกิด พ.ศ.2556 รับสมัครวันที่ 6-10 มีนาคม 2563