: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง: :

 

 

 

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560   ____   ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559

วญก. จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

นางสาวกัลยา ตุลพิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม จึงพร้อมใจกันจัดงานถวายราชสุดดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร รัชกาลที่ 10
ประมขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา และร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วันบางพลีใหญ่กลาง

" พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ –เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560"

โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ –เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย


"วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปีการศึกษา 2560"

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง  จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” “Do Good Deeds for Dad against Drugs” 26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking และกิจกรรมวันสุนทรภู่ "

"พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560"

" โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง  จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2650 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
ให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม
ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู
และเพื่อให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม "

21

 
 
 
 
 

 


โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 02-337-3428