การนิเทศติดตามการจัดการศึกษา

📌การนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
✏️วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 นำโดยนายวิฑูรย์ ชั่งโต ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ และคณะ

630921 1
630921 2